Zásady ochrany osobných údajov

Tieto Zásady ochrany osobných údajov popisujú naše zásady a postupy týkajúce sa zhromažďovania, používania a zverejňovania vašich údajov pri používaní Služby a informujú vás o vašich právach na súkromie a o tom, ako vás zákon chráni.

Vaše osobné údaje používame na poskytovanie a zlepšovanie Služby. Používaním Služby súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií v súlade s týmito Zásadami ochrany osobných údajov. Tieto Zásady ochrany osobných údajov boli vytvorené pomocou Generátor zásad ochrany osobných údajov.

Výklad a definície

Výklad

Slová, ktorých začiatočné písmeno je veľké, majú význam definovaný za nasledujúcich podmienok. Nasledujúce definície musia mať rovnaký význam bez ohľadu na to, či sa vyskytujú v jednotnom alebo množnom čísle.

Definície

Na účely týchto Zásad ochrany osobných údajov:

 • Účet znamená jedinečný účet vytvorený pre vás na prístup k našej Službe alebo častiam našej Služby.

 • Pridružená spoločnosť znamená subjekt, ktorý kontroluje, je kontrolovaný stranou alebo je pod spoločnou kontrolou so stranou, pričom „kontrola“ znamená vlastníctvo 50 % alebo viac akcií, majetkových podielov alebo iných cenných papierov oprávnený hlasovať pri voľbe riaditeľov alebo iného riadiaceho orgánu.

 • Spoločnosť (v tejto zmluve označovaná buď ako „Spoločnosť“, „My“, „Nás“ alebo „Naše“) označuje elfbc5000.sk.

 • Súbory cookie sú malé súbory, ktoré webová lokalita umiestňuje do vášho počítača, mobilného zariadenia alebo akéhokoľvek iného zariadenia a obsahujú podrobnosti o vašej histórii prehliadania na tejto webovej lokalite medzi rôznymi spôsobmi použitia.

 • Krajina znamená: Slovensko

 • Zariadenie znamená akékoľvek zariadenie, ktoré má prístup k Službe, ako napríklad počítač, mobilný telefón alebo digitálny tablet.

 • Osobné údaje sú akékoľvek informácie, ktoré sa týkajú identifikovanej alebo identifikovateľnej osoby.

 • Služba označuje webovú lokalitu.

 • Poskytovateľ služieb znamená akúkoľvek fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá spracúva údaje v mene Spoločnosti. Týka sa to spoločností tretích strán alebo jednotlivcov, ktorých Spoločnosť zamestnáva na uľahčenie poskytovania Služby a poskytovanie Služby. v mene Spoločnosti vykonávať služby súvisiace so Službou alebo pomáhať Spoločnosti pri analýze spôsobu používania Služby.

 • Údaje o používaní označujú údaje zhromaždené automaticky, buď generované používaním Služby alebo samotnou infraštruktúrou Služby (napríklad trvanie návštevy stránky).

 • Webová stránka odkazuje na elfbc5000.sk, prístupný z https: //www.elfbc5000.sk/

 • Vy znamená jednotlivca, ktorý pristupuje k Službe alebo ju používa, prípadne spoločnosť či inú právnickú osobu, v mene ktorej takáto osoba pristupuje alebo ju používa.

Zhromažďovanie a používanie vašich osobných údajov

Typy zhromažďovaných údajov

Osobné údaje

Počas používania našej služby vás môžeme požiadať, aby ste nám poskytli určité osobné identifikačné údaje, ktoré je možné použiť na kontaktovanie alebo identifikáciu vás. Osobne identifikovateľné informácie môžu okrem iného zahŕňať:

 • E-mailová adresa

 • Údaje o používaní

Údaje o používaní

Údaje o používaní sa zhromažďujú automaticky pri používaní Služby.

Údaje o používaní môžu zahŕňať informácie, ako je adresa internetového protokolu vášho zariadenia (napr. IP adresa), typ prehliadača, verzia prehliadača, stránky našej Služby, ktoré navštívite, čas a dátum vašej návštevy, čas strávený na týchto stránkach , jedinečné identifikátory zariadenia a ďalšie diagnostické údaje.

Keď k Službe pristupujete prostredníctvom mobilného zariadenia alebo prostredníctvom mobilného zariadenia, môžeme automaticky zhromažďovať určité informácie vrátane, ale nie výlučne, typu mobilného zariadenia, ktoré používate, jedinečného ID vášho mobilného zariadenia, IP adresy vášho mobilného zariadenia , Váš mobilný operačný systém, typ mobilného internetového prehliadača, ktorý používate, jedinečné identifikátory zariadenia a ďalšie diagnostické údaje.

Môžeme tiež zhromažďovať informácie, ktoré odošle Váš prehliadač vždy, keď navštívite našu Službu alebo keď k Službe pristupujete prostredníctvom mobilného zariadenia.

Technológie sledovania a súbory cookie

Súbory cookie a podobné sledovacie technológie používame na sledovanie aktivity v našej službe a ukladanie určitých informácií. Používané technológie sledovania sú majáky, značky a skripty na zhromažďovanie a sledovanie informácií a na zlepšenie a analýzu našej služby. Technológie, ktoré používame, môžu zahrnúť:

 • Súbory cookie alebo súbory cookie prehliadača. Súbor cookie je malý súbor umiestnený vo vašom zariadení. Svojmu prehliadaču môžete dať pokyn, aby odmietol všetky súbory cookie alebo aby uviedol, kedy sa súbor cookie odosiela. Ak však neakceptujete súbory cookie, možno nebudete môcť používať niektoré časti našej služby. Pokiaľ ste neupravili nastavenie prehliadača tak, aby odmietal súbory cookie, naša služba môže používať súbory cookie.
 • Webové majáky. Niektoré časti našej Služby a naše e-maily môžu obsahovať malé elektronické súbory známe ako webové majáky (označované aj ako čisté gif, pixelové značky a jednopixelové gify), ktoré umožňujú Spoločnosť napríklad na počítanie používateľov, ktorí navštívili tieto stránky alebo otvorili e-mail, a na ďalšie súvisiace štatistiky webových stránok (napríklad zaznamenávanie obľúbenosti určitej sekcie a overovanie integrity systému a servera).

Súbory cookie môžu byť „trvalé“ alebo „relačné“ súbory cookie. Trvalé súbory cookie zostávajú vo vašom osobnom počítači alebo mobilnom zariadení, keď prejdete do režimu offline, zatiaľ čo súbory cookie relácie sa odstránia hneď, ako zatvoríte webový prehliadač. Viac informácií o súboroch cookie v článku WebTermsFeed.

Na účely uvedené nižšie používame súbory cookie relácie aj trvalé súbory cookie:

 • Nevyhnutné/nevyhnutné súbory cookie

  Typ: Súbory cookie relácie

  Spravuje: nás

  Účel: Tieto súbory cookie sú nevyhnutné na to, aby sme vám poskytli služby dostupné prostredníctvom webovej lokality a umožnili vám využívať niektoré jej funkcie. Pomáhajú overovať totožnosť používateľov a zabraňujú podvodnému používaniu používateľských účtov. Bez týchto súborov cookie by služby, ktoré o ktoré ste požiadali, nie je možné poskytnúť a tieto súbory cookie používame iba na to, aby sme vám poskytli tieto služby.

 • Zásady používania súborov cookie / Súbory cookie prijímania upozornení

  Typ: Trvalé súbory cookie

  Spravuje: nás

  Účel: Tieto súbory cookie identifikujú, či používatelia akceptovali používanie súborov cookie na webovej lokalite.

 • Funkčné súbory cookie

  Typ: Trvalé súbory cookie

  Spravuje: nás

  Účel: Tieto súbory cookie nám umožňujú zapamätať si voľby, ktoré vykonáte pri používaní webovej stránky, ako je zapamätanie si prihlasovacích údajov alebo preferovaného jazyka. Účelom týchto súborov cookie je poskytnúť vám osobnejšiu skúsenosť a vyhnúť sa tomu, aby ste museli znova zadajte svoje preferencie pri každom použití webovej lokality.

Viac informácií o súboroch cookie, ktoré používame, a vašich možnostiach týkajúcich sa súborov cookie nájdete v našich Zásadách používania súborov cookie alebo v sekcii o súboroch cookie v našich Zásadách ochrany osobných údajov.

Používanie vašich osobných údajov

Spoločnosť môže použiť osobné údaje na nasledujúce účely:

 • Na poskytovanie a údržbu našej Služby vrátane monitorovania používania našej Služby.

 • Správa účtu: spravovanie vašej registrácie ako používateľa Služby. Osobné údaje, ktoré poskytnete, vám môžu poskytnúť prístup k rôznym funkciám Služby, ktoré máte ako registrovaný používateľ k dispozícii .

 • Na plnenie zmluvy: vypracovanie, dodržiavanie a plnenie kúpnej zmluvy na produkty, položky alebo služby, ktoré ste si zakúpili, alebo akejkoľvek inej zmluvy s nami prostredníctvom Služby. silný> p>

 • Kontaktovanie: Ak vás chceme kontaktovať e-mailom, telefónnymi hovormi, SMS alebo inými ekvivalentnými formami elektronickej komunikácie, ako sú napríklad upozornenia mobilnej aplikácie týkajúce sa aktualizácií alebo informatívnej komunikácie týkajúcej sa funkcií, produkty alebo zmluvné služby vrátane bezpečnostných aktualizácií, ak je to potrebné alebo primerané na ich implementáciu.

 • Poskytovať vám novinky, špeciálne ponuky a všeobecné informácie o inom tovare, službách a udalostiach, ktoré ponúkame a ktoré sú podobné tým, ktoré ste si už zakúpili alebo na ktoré ste sa pýtali, pokiaľ ste sa nerozhodli, že to neurobíte prijímať takéto informácie.

 • Správa vašich požiadaviek: Účasť a správa vašich požiadaviek, ktoré nám posielate.

 • Pre prevody podnikov: Vaše informácie môžeme použiť na vyhodnotenie alebo uskutočnenie fúzie, odpredaja, reštrukturalizácie, reorganizácie, zrušenia alebo iného predaja alebo prevodu niektorých alebo všetkých našich aktív, či už ako prebiehajúcej činnosti alebo v rámci konkurzu, likvidácie alebo podobného konania, v ktorom sú osobné údaje, ktoré uchovávame o používateľoch našich služieb, medzi prevedenými aktívami.

 • Na iné účely: Vaše informácie môžeme použiť na iné účely, ako je analýza údajov, identifikácia trendov používania, určovanie účinnosti našich propagačných kampaní a hodnotenie a zlepšovanie našej Služby, produktov a služieb. , marketing a vaše skúsenosti.

Vaše osobné údaje môžeme zdieľať v nasledujúcich situáciách:

 • S poskytovateľmi služieb: Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s poskytovateľmi služieb, aby sme mohli monitorovať a analyzovať používanie našej služby a kontaktovať vás.
 • Pre prevody podnikov: Vaše osobné údaje môžeme zdieľať alebo prenášať v súvislosti s alebo počas rokovaní o akomkoľvek zlúčení, predaji aktív Spoločnosti, financovaní alebo akvizícii celej našej spoločnosti alebo jej časti. podnikania inej spoločnosti.
 • S pridruženými spoločnosťami: Vaše informácie môžeme zdieľať s našimi pridruženými spoločnosťami, v takom prípade budeme od týchto pridružených spoločností vyžadovať, aby dodržiavali tieto Zásady ochrany osobných údajov. Medzi pridružené spoločnosti patrí naša materská spoločnosť a akékoľvek iné dcérske spoločnosti, partneri spoločného podniku alebo iné spoločnosti, ktoré kontrolujeme alebo ktoré sú pod spoločnou kontrolou s nami.
 • S obchodnými partnermi: Vaše informácie môžeme zdieľať s našimi obchodnými partnermi, aby sme vám mohli ponúknuť určité produkty, služby alebo propagačné akcie.
 • S inými používateľmi: keď zdieľate osobné informácie alebo inak komunikujete vo verejných priestoroch s inými používateľmi, takéto informácie môžu vidieť všetci používatelia a môžu byť verejne distribuované mimo nej.
 • S vaším súhlasom: Vaše osobné údaje môžeme s vaším súhlasom zverejniť na akýkoľvek iný účel.

Uchovávanie vašich osobných údajov

Spoločnosť bude uchovávať vaše osobné údaje len tak dlho, ako je to potrebné na účely uvedené v týchto zásadách ochrany osobných údajov. Vaše osobné údaje budeme uchovávať a používať v rozsahu potrebnom na splnenie našich zákonných povinností (napríklad ak sme povinní uchovávať vaše údaje v súlade s platnými zákonmi), riešiť spory a presadzovať naše právne dohody a zásady.

Spoločnosť bude uchovávať údaje o používaní aj na účely internej analýzy. Údaje o používaní sa vo všeobecnosti uchovávajú kratšie obdobie, s výnimkou prípadov, keď sa tieto údaje použijú na posilnenie bezpečnosti alebo na zlepšenie funkčnosti našej služby, alebo ak sme legálne povinní uchovávať tieto údaje na dlhšie časové obdobia.

Prenos vašich osobných údajov

Vaše informácie vrátane osobných údajov sa spracúvajú v prevádzkových kanceláriách Spoločnosti a na akýchkoľvek iných miestach, kde sa nachádzajú strany zapojené do spracúvania. Znamená to, že tieto informácie môžu byť prenášané – a uchovávané v – počítačoch umiestnených mimo Váš štát, provincia, krajina alebo iná vládna jurisdikcia, kde sa zákony na ochranu údajov môžu líšiť od zákonov vašej jurisdikcie.

Váš súhlas s týmito Zásadami ochrany osobných údajov, po ktorom nasleduje odoslanie takýchto informácií, predstavuje váš súhlas s týmto prenosom.

Spoločnosť podnikne všetky kroky primerane potrebné na zabezpečenie toho, aby sa s vašimi údajmi zaobchádzalo bezpečne a v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov a že sa neuskutoční žiadny prenos vašich osobných údajov do organizácie alebo krajiny, pokiaľ neexistujú primerané kontroly vrátane bezpečnosť vašich údajov a iných osobných informácií.

Vymažte svoje osobné údaje

Máte právo vymazať alebo požiadať o pomoc pri vymazaní osobných údajov, ktoré sme o vás zhromaždili.

Naša Služba vám môže poskytnúť možnosť vymazať určité informácie o vás v rámci Služby.

Svoje informácie môžete kedykoľvek aktualizovať, zmeniť alebo odstrániť tak, že sa prihlásite do svojho účtu, ak ho máte, a navštívite sekciu nastavení účtu, ktorá vám umožňuje spravovať vaše osobné údaje. Môžete nás tiež kontaktovať so žiadosťou prístup k osobným údajom, ktoré ste nám poskytli, opravte ich alebo ich vymažte.

Upozorňujeme však, že si možno budeme musieť ponechať určité informácie, ak na to máme zákonnú povinnosť alebo právny základ.

Zverejnenie vašich osobných údajov

Obchodné transakcie

Ak je spoločnosť zapojená do fúzie, akvizície alebo predaja aktív, vaše osobné údaje môžu byť prenesené. Predtým, ako budú vaše osobné údaje prenesené a budú podliehať iným Zásadám ochrany osobných údajov, vás o tom budeme informovať.

Presadzovanie práva

Za určitých okolností môže byť spoločnosť povinná zverejniť vaše osobné údaje, ak to vyžaduje zákon alebo ako odpoveď na platné žiadosti verejných orgánov (napr. súdu alebo vládneho orgánu).

Ďalšie právne požiadavky

Spoločnosť môže zverejniť vaše osobné údaje v dobrej viere, že takéto opatrenie je potrebné na:

 • Dodržiavajte zákonnú povinnosť
 • Chrániť a brániť práva alebo majetok Spoločnosti
 • Predchádzajte alebo vyšetrujte možné nesprávne konanie v súvislosti so Službou
 • Chráňte osobnú bezpečnosť používateľov služby alebo verejnosti
 • Ochrana pred právnou zodpovednosťou

Bezpečnosť vašich osobných údajov

Bezpečnosť vašich osobných údajov je pre nás dôležitá, ale nezabúdajte, že žiadny spôsob prenosu cez internet ani spôsob elektronického ukladania nie je 100% bezpečný. Aj keď sa snažíme používať komerčne prijateľné prostriedky na ochranu vašich osobných údajov, nemôže zaručiť jeho absolútnu bezpečnosť.

Ochrana osobných údajov detí

Naša služba neoslovuje nikoho mladšieho ako 13 rokov. Vedome nezhromažďujeme osobné údaje od nikoho mladšieho ako 13 rokov. Ak ste rodič alebo opatrovník a viete, že Vaše dieťa nám poskytlo osobné Údaje, kontaktujte nás. Ak zistíme, že sme zhromaždili osobné údaje od kohokoľvek mladšieho ako 13 rokov bez overenia súhlasu rodičov, podnikneme kroky na odstránenie týchto informácií z našich serverov.

Ak sa musíme spoliehať na súhlas ako na právny základ na spracovanie vašich údajov a vaša krajina vyžaduje súhlas rodiča, môžeme pred zhromažďovaním a používaním týchto informácií vyžadovať súhlas vášho rodiča.

Odkazy na iné webové stránky

Naša služba môže obsahovať odkazy na iné webové stránky, ktoré neprevádzkujeme. Ak kliknete na odkaz tretej strany, budete presmerovaní na stránku tejto tretej strany. Dôrazne vám odporúčame, aby ste si prečítali Zásady ochrany osobných údajov každej stránky, ktorú navštívte.

Nemáme žiadnu kontrolu a nepreberáme žiadnu zodpovednosť za obsah, zásady ochrany osobných údajov alebo postupy akýchkoľvek stránok alebo služieb tretích strán.

Zmeny týchto zásad ochrany osobných údajov

Naše zásady ochrany osobných údajov môžeme z času na čas aktualizovať. O akýchkoľvek zmenách vás budeme informovať zverejnením nových zásad ochrany osobných údajov na tejto stránke.

Dáme vám vedieť prostredníctvom e-mailu a/alebo výrazného oznámenia v našej službe predtým, ako zmena nadobudne účinnosť, a aktualizujeme dátum „Posledná aktualizácia“ v hornej časti týchto Zásad ochrany osobných údajov.

Odporúčame vám, aby ste si tieto Zásady ochrany osobných údajov pravidelne prezerali v prípade akýchkoľvek zmien. Zmeny týchto Zásad ochrany osobných údajov nadobudnú účinnosť, keď budú zverejnené na tejto stránke.

Kontaktujte nás

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto Zásad ochrany osobných údajov, môžete nás kontaktovať: